Jaarvergadering 6 april 2009


Ons carnavalsseizoen wordt 'echt' afgesloten met de jaarvergadering. Hét moment om uw mening te geven over ontwikkelingen binnen onze vereniging en nieuwe ideeën aan te dragen! Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

- notulen van de vorige jaarvergadering
- verslag van de secretaris, jeugdcommissie, dansgarde,
  programmacommissie,  optochtcommissie en Raad van Elf
- verslag van de penningmeester alsmede verslag
  van de kascontrolecommissie 
- rooster van aftreden bestuursleden
- commissielijst
- mededelingen
- rondvraag

Alle leden zijn van harte welkom. De vergadering begint om 20.00 uur in Zaal De Kolk. Na de vergadering is er gelegenheid om na te praten met een drankje.