Jaarvergadering


Op Maandag 17 mei vindt de jaarlijkse ledenvergadering van CV De Kleibakkers plaats. De aanvang is om 20.00 uur in Zalencentrum De Kolk.

Agendapunten voor deze vergadering zijn:

  • Verslag van de secretaris, jeugdafdeling, dansgarde, programmacommissie en Raad van Elf
  • Financieel verslag door de penningmeester
  • Verslag kascontroleleden
  • Rooster van aftreden van de bestuursleden
  • De commissielijst
  • Mededelingen vanuit het bestuur
  • Vaststelling contributie
  • Rondvraag

Een actieve inbreng vanuit de leden wordt door het bestuur bijzonder op prijs gesteld. Heb je ideeën of opmerkingen, de jaarvergadering is het moment om dit in te brengen!