Verslag jaarvergadering


Op 17 mei jl. vond de algemene ledenvergadering van De Kleibakkers plaats. In dit bericht een samenvatting van de belangrijkste punten.

Bestuursmutaties
Henk Joosten is de nieuwe voorzitter van de vereniging. Hij heeft deze functie overgenomen van Geert Maassen. Geert blijft actief als algemeen bestuurslid én als voorzitter van de dansgardecommissie. Hans Hubers (penningmeester) heeft zich niet herkiesbaar gesteld. De rol van penningmeester wordt overgenomen door Henri Reijmers die secretaris van de vereniging was. Anja Verhoeven zal vanaf heden het secretariaat op zich nemen. Om bij Anja hiervoor tijd vrij te maken heeft zij het voorzitterschap van de dansgardecommissie aan Geert Maassen overgedragen.

Trainsters dansgarde
Er bestaat een wens voor een derde trainster voor dansgarde De Kluutjes. Lijkt dit je leuk of wil je bespreken wat er van je wordt verwacht, neem dan contact op met Renate Laracker (trainster, telefoon 0481-465505) of met Geert Maassen (voorzitter dansgardecommissie, telefoon 0481-464133). 

Wagenbouw carnavalsoptocht
Het duurt nog even, maar op 6 maart 2011 kunnen alle inwoners van Haalderen weer genieten van de carnavalsoptocht door het dorp. Om de bouwers tijdens de bouw aan te moedigen en waar mogelijk te helpen, willen wij graag weten wie er een wagen gaat bouwen. Ronald de Vries en Jan Brugman, beide zijn Raadlid, willen de bouwers dan een keer bezoeken. Je kunt de bouw 'aanmelden' via het contactformulier op deze website of telefonisch bij Jan Brugman (0481-465194).

Pronkzitting / optredens
Op 20 november 2010 vindt de pronkzitting plaats. Er is dan alle ruimte voor optredens voor Prins Stiwan de Maatmeester en Prinses Evelien (graag vooraf aanmelden via het contactformulier op de website of bij Anja Verhoeven, telefoon 0481-463937). Tijdens de carnavalsdagen in maart 2011 kunnen er op de zaterdagavond geen optedens worden gedaan i.v.m. de lengte van het programma. Dit geldt tevens voor de Prinsverkiezing in november 2011.