Orde van de Vlinder


Als je samen 27 jaren actief bent binnen de vereniging, dan is dat een hele tijd. Zij  is ruim tien jaar actief bij dansgarde de Kluutjes geweest. Met aankleden, naaiwerk en allerlei hand-en-spandiensten. Je kon haar alles vragen, ze stond altijd klaar. Later zorgde ze ervoor dat de heren van de Raad van 11, als ze op de wagen stonden tijdens de optocht, verwend werden met allerlei lekkere broodjes. De bakkunsten zijn beroemd binnen de raad en vooral de broodjes worst. En dat blijft ze ook doen.

Hij is het langst zittende Raad van 11-lid geweest bij Kleibakkers. In al die jaren heeft hij nooit verzaakt. Wat er ook moest gebeuren, opbouwen van wagens en podiums, oefenen voor optredens, recepties, op bezoek bij verenigingen, hij was er altijd. Rustig op de achtergrond, loyaal, humorvol, een zeer stabiele factor en een zeer belangrijke inbreng had hij binnen de vereniging.

We hebben het over Geert en Annelies Roelofs. Helaas zal Geert het achtentwintisgte jaar binnen de vereniging niet meer meemaken. Geert is in oktober 2014 op de leeftijd van 57 jaar overleden. Voor alles wat ze samen hebben gedaan, hebben Geert postuum en Annelies Roelofs de Orde van de Vlinder gekregen. Bedankt Geert en Annelies!