Nieuwsarchief


16 december 2009

Een gelukkig nieuwjaar!

Wij wensen eenieder een super 2010 toe. 2009 is voor ons mooi afgesloten met de verkoop van ongeveer 3000 oliebollen op 30 december. Hartelijk dank aan alle inwoners die bij ons bestelden. Vanaf nu komen de voorbereidingen voor de carnavalsdagen in februari in een hogere versnelling. Daarnaast hebben wij een leuk programma met activiteiten zoals recepties en het Lingewaard Dansgala. Op de agenda van deze website staat een volledig overzicht.


15 november 2009

PRINS STIWAN DE MAATMEESTER

Prins Stiwan de Maatmeester en Prinses Evelien vormen het nieuwe Prinsenpaar voor De Kleibakkers. Op de drukke openingsavond in De Kolk werden zij onthuld na het eerdere aftreden van Prins Jos de Kersenfreak en Prinses Inie. Bijzonder is dat Prins Stiwan net die avond was toegetreden tot de Raad van 11. Om de spanning tot het laatste moment te bewaren zat hij dan ook niet in de traditionele ‘onthullingswagen’, maar gewoon bij de Raad van 11 op het podium. Op het moment dat Prinses Evelien zichtbaar werd sprong hij op de dansvloer en snelde hij zich naar zijn Prinses. In ‘no time’ was zijn Raadstenue ingeruild voor zijn Prinsenoutfit.

In de afgelopen weken werden Stiwan en Evelien Kaandorp al door meerdere carnavalisten genoemd als kansrijk Prinsenpaar. In de circa twee jaar die zij nu bij de De Kleibakkers betrokken zijn, toonden zij zich erg enthousiast bij activiteiten hetgeen niet onopgemerkt bleef. Prins Stiwan was al actief in de Jeugdcommissie en was zoals genoemd net toegetreden tot de Raad van 11. Daarnaast is dochter Daphne hofdame van Jeugdprins Stan de Sprinter en is zoon Jeroen Raadslid bij de jeugd.

Stiwan is in het dagelijks leven actief in zijn eigen interieurbouwbedrijf en koos daarom voor “De Maatmeester” als toevoeging op zijn Prinselijke naam. Het motto van het Prinsenpaar is “Lang leve de lol, maak de glazen maar weer vol”. Stiwan en Evelien zullen twee jaar als Prins en Prinses het gezicht vormen van De Kleibakkers.


27 september 2009

14 november: nieuwe prins!

De geruchtenstroom komt op gang en de spanning neemt toe. Wie wordt de nieuwe Prins van 't Baggergat...? Tot op heden was er altijd sprake van een Prinsenpaar, maar is dat vanzelfsprekend? Op zaterdag 14 november wordt het allemaal duidelijk. De openingsavond is namelijk tevens de avond van de Prinsonthulling. Als eerste wordt er op die avond afscheid genomen van Prins Jos de Kersenfreak en Prinses Inie. De Raad van Elf is verantwoordelijk voor de 'aftocht' van het Prinsenpaar, wat meestal hilarische momenten oplevert door de bijzondere bouwwerken die hierbij worden gebruikt. Na de Prinsonthulling is er gelegenheid voor felicitaties, waarna de avond een informeel vervolg krijgt.

Aanvang 20:11 uur
Zaal open 19:30 uur

Op zondag 15 november wordt de Jeugdmiddag gehouden. Prins Stan de Sprinter heeft zich vorig jaar goed warm gelopen en wij kunnen dit jaar nog samen met hem feestvieren. De 'zittingsperiode' van twee jaar van de President van de jeugd, Bjorn, zit er echter op. Bij de jeugd dan ook geen nieuwe Prins, maar een nieuwe President!

Tussen 19 oktober en 2 november komen onze raadsleden weer langs de deur met de lidmaatschapskaarten. Hiermee heeft u alle avonden van het seizoen vrij toegang én maakt u kans op de levensmiddelenmand. De trekking uit de lidnummers vindt plaats op de openingsavond in De Kolk.


23 april 2009

Vakantie!

Het seizoen 2008-2009 is afgesloten. De Raad van 11, het bestuur en de vrijwilligers genieten van de lente en de zomer. Een uitzondering hierop vormt de dansgarde. De Kluutjes trainen gewoon door voor opnieuw prachtige optredens in het nieuwe seizoen én voor het Lingewaard Dansgala. Begin september starten de overige voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. En ondertussen loopt een nieuwe Prins zich warm!


09 april 2009

Oud ijzer actie op zaterdag 18 april 2009

De Jeugdcommissie organiseert wederom een oud ijzer actie. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de jeugd-activiteiten van de vereniging. Wij rijden vanaf 9.30 uur tot circa 12.30 uur door Haalderen. Wilt u het oud ijzer voor 9.30 uur aan de straat zetten? Als er iets bijzonders te melden is (bijvoorbeeld een mooie hoeveelheid oud ijzer op een adres buiten Haalderen) dan kunt u dat tot en met vrijdag 17 april telefonisch doorgeven aan Hans Demon, telefoon 465318. Koelkasten, diepvriezers etc. worden niet meegenomen om milieu-redenen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!


19 maart 2009

Jaarvergadering 6 april 2009

Ons carnavalsseizoen wordt 'echt' afgesloten met de jaarvergadering. Hét moment om uw mening te geven over ontwikkelingen binnen onze vereniging en nieuwe ideeën aan te dragen! Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

- notulen van de vorige jaarvergadering
- verslag van de secretaris, jeugdcommissie, dansgarde,
  programmacommissie,  optochtcommissie en Raad van Elf
- verslag van de penningmeester alsmede verslag
  van de kascontrolecommissie 
- rooster van aftreden bestuursleden
- commissielijst
- mededelingen
- rondvraag

Alle leden zijn van harte welkom. De vergadering begint om 20.00 uur in Zaal De Kolk. Na de vergadering is er gelegenheid om na te praten met een drankje.


23 februari 2009

Prijzen optocht Baggergat 2009

Het was een zeer geslaagde optocht in Haalderen met veel loopgroepen en wagens! Hierbij een overzicht van de prijzen. Dinsdagavond kunnen, voor zover nog niet gedaan, prijzen worden afgehaald tijdens de feestavond in De Kolk. Prijswinnaars hebben vrij toegang.

Volwassenen

Enkelingen 3e prijs Moeder Melkmeisje, 2e prijs Japanse Vrouw, 1e prijs Vogelverschrikker

Paren 2e prijs Saw, 1e prijs Voedselbank

Groepen  2e prijs Sneeuwkoningin, 1e prijs Crisis

Wagens 3e prijs Swaffel Airlines, 2e prijs Gouden Koets, 1e prijs Beursverloop /Amerika te koop.

Jeugd

Enkelingen 3e prijs Winnie de Poeh, 2e prijs Elvis, 1e prijs Discomeisje

Wagens 3e prijs Piejassen, 2e prijs Pinguins, 1e prijs Gypsies

Mooiste straat De Halden(narrenlaan)

Mooiste huis Van der Mondeweg 43, "Aloha"


10 februari 2009

Spam

De laatste tijd ontvingen we erg veel smamberichten en ongewenste reclame via het reactieformulier van deze website. Daarom hebben we besloten de mogelijkheid om te reageren iets moeilijker te maken. Reacties worden voortaan geplaatst na het geven van het antwoord op een simpele vraag. Dit is een extra handmatige handeling, waardoor er geen automatische reacties geplaatst meer kunnen worden.

Inmiddels hebben we meer dan achthonderd ongewenste reacties verwijderd. Helaas zijn daarbij ook een aantal reacties in het gastenboek verloren gegaan.


01 februari 2009

Wij zoeken de jongste inwoner!

Traditioneel wordt op maandagochtend met de carnavalsdagen een bezoek gebracht aan zowel de jongste als de oudste inwoner van Haalderen door het Prinsenpaar, President en een afvaardiging van het bestuur. Dit jaar is dat dus 23 februari. Het is ieder jaar weer lastig om de jongste inwoner te traceren. Hiervoor kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Weet u wie in de weken rond de carnavalsdagen een kindje verwacht, geef het ons alvast door. Wij zijn dan in de gelegenheid die adressen extra te volgen op ooievaars en andere uitingen van nieuw leven. Uiteraard kan een geboorte zelf ook worden doorgegeven. De 'sluitingsdatum' is zondag 22 februari om 12:00 uur. De contactpersoon binnen de vereniging is Coby Maassen (telefoon: 0481-464133).


03 januari 2009

Rommelmarkt

In het voorjaar gaan wij voor de vereniging naar een rommelmarkt toe om spullen te verkopen. Vanaf nu kunnen allerlei dingen voor die rommelmarkt alvast bij ons afgeleverd worden. Het verzameladres is bij Henri Reijmers, Van der Mondeweg 43 te Haalderen (telefoon: 0481-464798). Enkele jaren terug heeft de carnavalsvereniging zelf een rommelmarkt georganiseerd op het grasveld aan de Notenboomstraat. De inspanningen hiervoor wegen echter niet goed op tegen de opbrengsten. Vandaar dat nu is gekozen voor deze aanpak. Komt u wat bij ons afgeven? Alvast hartelijk dank!


Meer ouder nieuws

2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008